profil na facebook
centrum_recyklingu_przetwarzanie_odpadow

1FSjf-0CC2lFWpz0OdnlcJfe5V-4QOHs5Zen2pRXX0a36kncIimVJi2bXJFxvwgVyaK_stMwL9N8SuCLwCRApw

BVQpWAefeqf8z-QcuW3NN5dhZb91m0pA0LRWKjBVUHq36kncIimVJi2bXJFxvwgVyaK_stMwL9N8SuCLwCRApw

wVWiqqsM2SThWZodgUEkbdWLjhEXv9UFcF1Qc4nrnFu36kncIimVJi2bXJFxvwgVyaK_stMwL9N8SuCLwCRApw

hk2u2LyIqRdgj9uc7hB3NKFcFPBA65XAzIuK2HzEW4W36kncIimVJi2bXJFxvwgVyaK_stMwL9N8SuCLwCRApw

AiPbtZclPnp7O4hp30ILHwDRVI6xsOclWZhl0ThumPO36kncIimVJi2bXJFxvwgVyaK_stMwL9N8SuCLwCRApw

Opis instalacji

WPO ALBA S.A. działając od wielu lat na polu szeroko rozumianej gospodarki odpadami stara się łączyć ideę zrównoważonego rozwoju i interes społeczny ze stosowaniem profesjonalnych rozwiązań i metod zagospodarowywania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska, a zarazem nowoczesny.

Działalność usługowa firmy prowadzona jest przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska. W tym też kierunku rozwijamy nieustannie naszą działalność tworząc kompleksowe systemy zbiórki i zagospodarowania odpadów, w których szczególny nacisk kładziemy na procesy odzysku i recyklingu.

Sortownia odpadów

W IV kwartale 2007 roku uruchomiliśmy pierwszą na terenie Wrocławia i jednocześnie największą w owym czasie w Polsce instalację do sortowania odpadów komunalnych, w której procesowi odzysku na drodze połączonych procesów mechanicznego i manualnego sortowania poddawane są zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie pozyskiwane surowce wtórne.

Sortownie umożliwiają odzysk surowców wtórnych z odpadów.

Do odzysku odpadów służą odpowiednio przystosowane linie technologiczne wyposażone w rozrywarki, transportery, sita, rozdrabniarki i kabiny sortownicze. Podczas pracy instalacji do sortowania odpadów wydobywane są surowce, które można wtórnie wykorzystać, tj.: butelki PET, folia, chemia gospodarcza, twardy plastik, aluminium, złom, papier.

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości tworzyw sztucznych, surowce zostają przetransportowane do miejsc odzysku na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

 

Paliwa alternatywne

W roku 2006 rozpoczęliśmy produkcję paliw alternatywnych, które wykorzystywane są w cementowniach, w procesach odzysku energii, ograniczając tym samym ilość odpadów deponowanych na składowiskach. 

Część pozostałości z sortowania surowców wtórnych zostają zagospodarowane poprzez wytworzenie z nich paliwa alternatywnego.

Instalacje do produkcji paliw alternatywnych, dzięki przetworzeniu odpadów w paliwa zastępcze ograniczają zużycie surowców naturalnych oraz zmniejszają ilość odpadów deponowanych na składowiskach.