profil na facebook
centrum_recyklingu_przetwarzanie_odpadow

1FSjf-0CC2lFWpz0OdnlcJfe5V-4QOHs5Zen2pRXX0ZX9QP2zjKmZS6-aTYmToXLPQd7Knyv3KI6pLk93htJ3bX0A5vyeTWQFEc7EX2bSBdG3Psm5MOreLsR6SSQRDbH

BVQpWAefeqf8z-QcuW3NN5dhZb91m0pA0LRWKjBVUHpX9QP2zjKmZS6-aTYmToXLPQd7Knyv3KI6pLk93htJ3bX0A5vyeTWQFEc7EX2bSBdG3Psm5MOreLsR6SSQRDbH

wVWiqqsM2SThWZodgUEkbdWLjhEXv9UFcF1Qc4nrnFtX9QP2zjKmZS6-aTYmToXLPQd7Knyv3KI6pLk93htJ3bX0A5vyeTWQFEc7EX2bSBdG3Psm5MOreLsR6SSQRDbH

hk2u2LyIqRdgj9uc7hB3NKFcFPBA65XAzIuK2HzEW4VX9QP2zjKmZS6-aTYmToXLPQd7Knyv3KI6pLk93htJ3bX0A5vyeTWQFEc7EX2bSBdG3Psm5MOreLsR6SSQRDbH

AiPbtZclPnp7O4hp30ILHwDRVI6xsOclWZhl0ThumPNX9QP2zjKmZS6-aTYmToXLPQd7Knyv3KI6pLk93htJ3bX0A5vyeTWQFEc7EX2bSBdG3Psm5MOreLsR6SSQRDbH

Wykaz przetwarzanych odpadów

Wykaz odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie R 12, produkcji paliw alternatywnych na ul.Szczecińskiej

L.p. Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
1 02 01 03 Odpadowa masa roślinna
2 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
3 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
4 02 02 99 Inne niewymienione odpady
5 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
6 02 03 82 Odpady tytoniowe
7 02 03 99 Inne niewymienione odpady (np. odpady papierosowe, uszkodzone, resztkowe, mieszaniny filtrów, owijek, tytoniu)
8 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia
9 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
10 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
11 03 01 01 Odpady kory i korka
12 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki drewna, płyta wiórowa, fornir
13 03 01 81 Odpady z chemicznej obróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
14 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
15 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
16 03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji (odpady z włókna, wypełniaczy z wyłączeniem szlamów)
17 03 03 99 Inne niewymienione odpady z produkcji i przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
18 04 02 09 Odpady z materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
19 04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
20 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
21 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
22 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
23 04 02 99 Inne niewymienione odpady – włókniny, papier, przemieszane ścinki
24 05 01 17 Bitum
25 07 02 13 Odpady z tworzyw sztucznych
26 07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
27 07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
28 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
29 07 02 99 Inne niewymienione odpady (odpadowy papier z produkcji pianki, ścinki gumy)
30 07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
31 07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
32 07 06 99 Inne nie wymienione odpady-ścinki opakowań, papieru , zanieczyszczone kosmetykami
33 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
34 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
35 08 01 99 Inne nie wymienione odpady
36 08 02 01 Odpady proszków powlekających
37 08 02 99 Inne nie wymienione odpady
38 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
39 08 03 99 Inne nie wymienione odpady-odrzuty z produkcji drukarskiej, zadrukowany papier, wykrojniki opakowań, naklejek
40 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
41 08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
42 09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
43 09 01 08 Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra
44 10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
45 11 01 99 Inne niewymienione odpady – zużyty węgiel aktywny
46 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
47 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
48 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
49 12 01 99 Inne niewymienione odpady – mieszaniny ścinek tworzyw sztucznych, papieru i drewna
50 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
51 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
52 15 01 03 Opakowania z drewna
53 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
54 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
55 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
56 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
57 16 01 03 Zużyte opony
58 16 01 19 Tworzywa sztuczne
59 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
60 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione 16 03 03, 16 03 80, np. zmiotki pasz, witamin
61 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
62 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
63 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
64 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01- np. produkty, surowce, materiały, których opakowania uległy uszkodzeniu, lub które się rozsypały, uległy zniszczeniu, zamoknięciu itp.
65 16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01- np. produkty, surowce, materiały, których opakowania uległy uszkodzeniu, lub które się rozsypały, uległy zniszczeniu, zamoknięciu itp.
66 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
67 17 02 01 Drewno
68 17 02 03 Tworzywa sztuczne
69 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
70 17 03 80 Odpadowa papa
71 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
72 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
73 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
74 19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
75 19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
76 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
77 19 12 01 Papier i tektura
78 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
79 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
80 19 12 08 Tekstylia
81 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
82 19 12 12 Inne odpady ,w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)-pozostałości z sortowania na innej linii sortowniczej