profil na facebook
gospodarka_odpadami_recykling

nhhuGuwAKFCSM1RRDCiysf9AQCiu4mQPgdAHQEtFiPIXiU2bNxdRQeQta6QRVcln_kCUR1L_nbQn9P5rnM27XQ

YEjD_4bZnq79Zk6INc3o36_d_Mr05g-rPLbqJDo8Pu8XiU2bNxdRQeQta6QRVcln_kCUR1L_nbQn9P5rnM27XQ

Ll63SN9nKOslOORIC5epUddqXiYb5wt-k3bMzVnhPlsXiU2bNxdRQeQta6QRVcln_kCUR1L_nbQn9P5rnM27XQ

5uvXEM-DzTC-xA1O3DSleSM0Ry9KEQeKIVkiPnMcCuAXiU2bNxdRQeQta6QRVcln_kCUR1L_nbQn9P5rnM27XQ

MpNfve7iktcN6sEyyn4Brfn_RO_8449oRCGMjewwxgUXiU2bNxdRQeQta6QRVcln_kCUR1L_nbQn9P5rnM27XQ

Ekodozorca

Lepsza segregacja

EkoDozorca to pilotażowy projekt WPO ALBA, który przyniósł znakomite rezultaty. W miejscach jego działania, udało się odebrać dwa razy więcej posegregowanych odpadów niż w pozostałych częściach miasta.

EkoDozorca zaczął działać pod koniec listopada 2013 na kilku podwórzach Starego Miasta i w Śródmieściu.

ALBA uruchomiła projekt z dwóch powodów:

  • ponieważ mieszkańcy wciąż popełniają błędy w selektywnej zbiórce
  • po to, żeby więcej odpadów trafiało do recyklingu.

Głównym zadaniem EkoDozorcy było pokazanie mieszkańcom, jak prawidłowo postępować z odpadami.

Poza udzielaniem mieszkańcom wskazówek dotyczących prawidłowego segregowania odpadów, Ekodozorca także sortował surowce, które zostały wrzucone do niewłaściwych pojemników.

Natychmiastowy efekt

Już pierwszy miesiąc działalności EkoDozorcy przyniósł nadzwyczaj pozytywne efekty. Z terenu, na którym pracował, odebraliśmy dwa razy więcej tworzyw sztucznych, czyli plastiku, drobnych metali i opakowań tetra-pak, niż w innych częściach miasta. Wrocławianie segregują średnio ok. 10% odpadów. Na obszarze EkoDozorcy posegregowanych było ponad 20%.

Dzięki EkoDozorcy udało się osiągnąć nie tylko wyższy poziom selektywnej zbiórki, ale też na nowo ustalić liczbę pojemników. Za sprawą EkoDozorcy śmieci są prawidłowo posegregowane, a na podwórkach panuje porządek. Selektywna zbiórka jest o tyle ważna, że ustawowy wymóg nakłada na nas obowiązek odbierania 50% posegregowanych odpadów, a poziom ten mamy osiągnąć do roku 2020. Ilość selektywnie zbieranych odpadów sukcesywnie rośnie, ale to wciąż mało.

 

Koszty przeprowadzenia projektu w całości poniosła WPO ALBA.