profil na facebook
gospodarka_odpadami_recykling

nhhuGuwAKFCSM1RRDCiysf9AQCiu4mQPgdAHQEtFiPLyzWKcQ6e6K-VOB2U_PNngv9US9wj18mhJZMiml-QMfg

YEjD_4bZnq79Zk6INc3o36_d_Mr05g-rPLbqJDo8Pu_yzWKcQ6e6K-VOB2U_PNngv9US9wj18mhJZMiml-QMfg

Ll63SN9nKOslOORIC5epUddqXiYb5wt-k3bMzVnhPlvyzWKcQ6e6K-VOB2U_PNngv9US9wj18mhJZMiml-QMfg

5uvXEM-DzTC-xA1O3DSleSM0Ry9KEQeKIVkiPnMcCuDyzWKcQ6e6K-VOB2U_PNngv9US9wj18mhJZMiml-QMfg

MpNfve7iktcN6sEyyn4Brfn_RO_8449oRCGMjewwxgXyzWKcQ6e6K-VOB2U_PNngv9US9wj18mhJZMiml-QMfg

Odpady komunalne

Odpady komunalne, to głównie odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, ale nie tylko. Zaliczamy do nich także wystkie odpady pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład podobne są do tych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

Odpady zmieszane

  • odpady, których nie można poddać procesowi recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Odpady segregowane

  • odpady, które można poddać procesowi recyklingu.

Odpady niebezpieczne i elektroodpady

  • odpady, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić dla niego zagrożenie.

Odpady wielkogabarytowe

  • odpady, których ze względu na rozmiar i/lub wagę nie możemy wrzucić do kosza.

Odpady budowlane i poremontowe

  • odpady, które powstają podczas budowy / remontu w gospodarstwie domowym.