profil na facebook
gospodarka_odpadami_recykling
Strona główna / Gospodarka odpadami / Odpady przemysłowe / Planowanie i wdrażanie gospodarki odpadami

nhhuGuwAKFCSM1RRDCiysf9AQCiu4mQPgdAHQEtFiPIDc-xK2FcB_dYC0QGAaZ_dOjIhIChqUM1of85NF3uIBXpr9_iTcQx1i5mY-SAuz5apGyBKJxp5iy9EWrtt38Ez

YEjD_4bZnq79Zk6INc3o36_d_Mr05g-rPLbqJDo8Pu8Dc-xK2FcB_dYC0QGAaZ_dOjIhIChqUM1of85NF3uIBXpr9_iTcQx1i5mY-SAuz5apGyBKJxp5iy9EWrtt38Ez

Ll63SN9nKOslOORIC5epUddqXiYb5wt-k3bMzVnhPlsDc-xK2FcB_dYC0QGAaZ_dOjIhIChqUM1of85NF3uIBXpr9_iTcQx1i5mY-SAuz5apGyBKJxp5iy9EWrtt38Ez

5uvXEM-DzTC-xA1O3DSleSM0Ry9KEQeKIVkiPnMcCuADc-xK2FcB_dYC0QGAaZ_dOjIhIChqUM1of85NF3uIBXpr9_iTcQx1i5mY-SAuz5apGyBKJxp5iy9EWrtt38Ez

MpNfve7iktcN6sEyyn4Brfn_RO_8449oRCGMjewwxgUDc-xK2FcB_dYC0QGAaZ_dOjIhIChqUM1of85NF3uIBXpr9_iTcQx1i5mY-SAuz5apGyBKJxp5iy9EWrtt38Ez

Planowanie i wdrażanie gospodarki odpadami

Zapewniamy kompleksowe usługi dla klientów w zakresie planowania i wdrażania gospodarki odpadami przemysłowymi.


ALBA legitymuje się pozwoleniami na odbiór, transport i magazynowanie odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne). Posiadamy odpowiednio przeszkolonych kierowców i sprzęt umożliwiający wykonywanie usług transportowych zgodnie z międzynarodowymi przepisami ADR. Współpracujemy z profesjonalistami w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

Sporządzamy dla naszych Klientów  wnioski o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów oraz dokumentację związaną z ewidencją i obrotem odpadami zgodną z ustawą o odpadach. Decyzje na odbiór odpadów spełniają wymogi ustawy o odpadach (Dz.U z dnia 8.01.2013 poz.21).

Zatrudniamy  wysoko wykwalifikowany personel, który zaprojektuje kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi (w tym niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne) dla najbardziej wymagających Klientów. 

  • Planowanie gospodarki odpadami obejmuje cele założone w polityce firmy.
  • Wdrażanie gospodarki odpadami obejmuje szkolenia pracowników oraz profesjonalne doradztwo na każdym etapie.

Wynikiem naszych działań jest obniżenie kosztu utylizacji odpadów, a co za tym idzie zwiększenia dochodów firmy. Poza szkoleniami oraz doradztwem, zapewniamy także wsparcie od strony wyposażeniowej. Oferujemy odpowiednie pojemniki, kontenery oraz obsługę logistyczną całego procesu.

  • Odbieramy odpady w miejscu ich powstawania (logistyka wewnętrzna),
  • Zajmujemy się załadunkiem (obsługa wiaty odpadowej),
  • Zapewniamy transport (rozbudowana flota specjalistycznych pojazdów),
  • Zagospodarowanie odpadów (zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami).