profil na facebook
gospodarka_odpadami_recykling
Strona główna / Gospodarka odpadami / Produkcja paliw alternatywnych

nhhuGuwAKFCSM1RRDCiysf9AQCiu4mQPgdAHQEtFiPJnIK3JNB0Xsr5IkIQwIAXehvChps1ElFYJQZcH5t6DkA

YEjD_4bZnq79Zk6INc3o36_d_Mr05g-rPLbqJDo8Pu9nIK3JNB0Xsr5IkIQwIAXehvChps1ElFYJQZcH5t6DkA

Ll63SN9nKOslOORIC5epUddqXiYb5wt-k3bMzVnhPltnIK3JNB0Xsr5IkIQwIAXehvChps1ElFYJQZcH5t6DkA

5uvXEM-DzTC-xA1O3DSleSM0Ry9KEQeKIVkiPnMcCuBnIK3JNB0Xsr5IkIQwIAXehvChps1ElFYJQZcH5t6DkA

MpNfve7iktcN6sEyyn4Brfn_RO_8449oRCGMjewwxgVnIK3JNB0Xsr5IkIQwIAXehvChps1ElFYJQZcH5t6DkA

Produkcja paliw alternatywnych

Każdej dziedzinie życia ludzkiego towarzyszy wytwarzanie odpadów.

Odpady generujemy, jako osoby, firmy, skupiska ludzkie, wytwarzamy odpady komunalne, ścieki, odpady przemysłowe, niebezpieczne, wachlarz możliwości jest bardzo szeroki.

Musimy pamiętać o konieczności minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, oraz o tym, że produkcja bezodpadowa, jest możliwa tylko w teorii. Podczas produkcji wykorzystujemy surowce, wytwarzamy odpady poprodukcyjne, a gdy już produkt się zużył, również staje się odpadem. Najprostszym rozwiązaniem, by pozbyć się odpadów, jest unieszkodliwianie poprzez składowanie, czyli deponowanie odpadów na wydzielonych i przeznaczonych do tego celu miejscach, czyli składowiskach odpadów. Jednak nie rozwiązuje to problemu istnienia odpadów, ulokowanych na składowiskach, nagromadzonych w setkach tysięcy ton na poszczególnych kwaterach, które pozostawiamy w spadku kolejnym pokoleniom.

Składowanie jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami

Według prawodawstwa polskiego i hierarchii postępowania z odpadami zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. o odpadach (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 9) składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami. Dlatego też WPO ALBA S.A. mając na uwadze odzysk odpadów, uruchomiła przerób odpadów na paliwa alternatywne, w procesie odzysku R15 – przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

Przerób odpadów na paliwa alternatywne

Proces polega na wstępnym doborze określonych odpadów o postaci stałej, innych niż niebezpieczne, typu tworzywa sztuczne, guma, różnego rodzaju opakowania, tekstylia, włókniny, drewno itp., czyli odpady posiadające odpowiednią wartość energetyczną oraz określone parametry fizykochemiczne. Następnie odpady są poddawane obróbce mechanicznej polegającej na kruszeniu, rozdrabnianiu, mieszaniu, homogenizacji i separacji zanieczyszczeń. Później gotowy przemiał jest kontrolowany i przygotowywany do wywozu, jako pełnowartościowe paliwo zastępcze o parametrach zgodnych z wymaganiami odbiorców.

Głównymi odbiorcami paliw zastępczych są cementownie, gdzie odpady palne, wykorzystywane są w procesach odzysku energii podczas wypału klinkieru w piecach obrotowych.

W piecach cementowniczych panują temperatury gazów 1550 – 1800°C, materiału wsadowego ok. 1400°C, co powoduje bezpieczne wykorzystanie odpadów palnych w procesie odzysku energii. Poziom temperatur, długie przebywanie w komorze pieca, turbulencje, alkaliczne środowisko, duża bezwładność cieplna pieca, konieczność utrzymywania nadmiaru tlenu w piecu, brak produktów spalania, powodują, że współspalanie paliw zastępczych w piecach obrotowych najbardziej efektywne wykorzystanie energii zawartej w odpadach i ich zgodne z przepisami prawa zagospodarowanie.

 

Poziom odzysku energii z paliw zastępczych w krajach europejskich sięgał w roku 2002 od prawie 30% do ponad 70%, w Polsce był jedynie na poziomie 4%.

Zużycie paliw zastępczych

 

Wykorzystanie paliw alternatywnych w latach 1997 do 2005 w Polsce zaczęło rosnąć i ma stałą tendencję wzrostową, w roku 2005 zużyto prawie 330 tys. Mg paliw zastępczych, co dało prawie 14% wszystkich paliw zużytych w produkcji cementu.

Wykorzystanie paliw alternatywnych w latach 1997 do 2005 roku w Polsce

 

Zalety paliw alternatywnych

Zwiększające się zapotrzebowanie na paliwa wytworzone z odpadów:

  • zmniejsza zużycie paliw konwencjonalnych
  • przynosi oszczędności podmiotom z nich korzystających
  • zmniejsza ilość odpadów deponowanych na składowiskach

Działania, które podejmujemy mają na celu utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług, możliwość zaproponowania naszym Klientom odzysku odpadów, ścisłe realizowanie postanowień prawa ochrony środowiska, dbałość o wspólne dziedzictwo nas otaczające i dlatego rozpoczęliśmy odzysk odpadów w oparciu o produkcję paliw zastępczych, które z powodzeniem są wykorzystywane w cementowniach do odzysku energii, gwarantując bezodpadowe zagospodarowanie odpadów.