profil na facebook
handel_surowcami
Strona główna / Handel surowcami

h-NYk3Ir1wBnEJM4k1xa-u_uf-5wt75ouBQx_yw8vpk

1NWSdytoq0b2XLiFmjiWKRFYFVK8vTS6HJyySsT3Hus

Dyl1lpd-_6XuuMPhC4y3r76wKmwLhLP6NApkIIn_yS8

b_XLlFOgKX01UkKeWsdwyXl-tcI0c5GdcuWp4Tzyy6E

cKtYDF1z_Y611wLXZYSThYIR7RrnQC50uZR2MziuL-I

Handel surowcami

ALBA Group specjalizuje się w handlu i transporcie trzech rodzajów surowców: papieru/makulatury, plastiku i szkła.

Na ulicach widzimy specjalne kontenery z podziałem na sort śmieci, które zużywamy w naszych domach. Dzięki temu mamy możliwość pozyskania poszczególnych surowców w celu ich ponownego przetworzenia i wykorzystania w życiu codziennym przez każdego z nas.

Odpady mogą a wręcz muszą być poddawane recyklingowi!

Idea oddawania odpadów, w pętli materiału posiada ogromny potencjał gospodarczy. Nasze najważniejsze zasoby środowiska są w tym czasie chronione.

Alba Group wkłada wiele wysiłku w rozwój przepływów materiałowych, celem zamknięcia pętli materiałowej i optymalizacji łańczucha recykingu. W ten sposób dostarczamy korzyście naszym Klientom, ale również wnosimy znaczący wkład w ochronę naszej planety, rezerwuar surowca.

Pamiętajmy, że w ten prosty sposób chronimy środowisko naturalne.