profil na facebook
handel_surowcami

7mEgXI07CoThodOT7pjcHlFKTkbtNO320GZSg92lqU4K8CRyfaAnw3DqfS_HHsZzoZ3pMy2BfkSDAw0wpH0hNg

PUXjgDCHzYJlYI19MISKW47CiWVB6UDJ57E1hLlSzT8K8CRyfaAnw3DqfS_HHsZzoZ3pMy2BfkSDAw0wpH0hNg

FB963TmO1tFGrbAZFyW33fsK33spjpnZQfe36oOh_8UK8CRyfaAnw3DqfS_HHsZzoZ3pMy2BfkSDAw0wpH0hNg

D40g9JYttXosZoQHRlZTMk9dqh3arXUxN7XmyIsfEsUK8CRyfaAnw3DqfS_HHsZzoZ3pMy2BfkSDAw0wpH0hNg

gyq6G40HGubCyRUNuWdLWrZ5jsLxvhOioXrmFI5tRYcK8CRyfaAnw3DqfS_HHsZzoZ3pMy2BfkSDAw0wpH0hNg

Szkło opakowaniowe białe

Parametry jakościowe produkowanego granulatu szkła opakowaniowego białego

Materiał odpad szklany pochodzący z opakowań szklanych / selektywna zbiórka, rozlewnie
Uziarnienie: w zależności od potrzeb klienta

20 - 40 mm

10 - 20 mm

0,5 - 10 mm

poniżej 0,5 mm

max 5%

min 40%

max 40%

max 5%

Zanieczyszczenia

Metale paramagnetyczne

Metale ferromagnetyczne

Ceramika, porcelana

Tworzywa sztuczne

Ziemia i odp. organiczne

Inne rodzaje szkła

max 5 g/Mg

max 5 g/Mg

max 20 g/Mg

max 200g/Mg

max 200 g/Mg

max 1%

Zawartość innych kolorów

Biały

Zielony

Brązowy

min 99%

min 0,5%

max 0,5%