profil na facebook
handel_surowcami

7mEgXI07CoThodOT7pjcHlFKTkbtNO320GZSg92lqU46JIwXnWsZ1Y6UxU66u06sDL2doP31bVkC49Q3WcFW_w

PUXjgDCHzYJlYI19MISKW47CiWVB6UDJ57E1hLlSzT86JIwXnWsZ1Y6UxU66u06sDL2doP31bVkC49Q3WcFW_w

FB963TmO1tFGrbAZFyW33fsK33spjpnZQfe36oOh_8U6JIwXnWsZ1Y6UxU66u06sDL2doP31bVkC49Q3WcFW_w

D40g9JYttXosZoQHRlZTMk9dqh3arXUxN7XmyIsfEsU6JIwXnWsZ1Y6UxU66u06sDL2doP31bVkC49Q3WcFW_w

gyq6G40HGubCyRUNuWdLWrZ5jsLxvhOioXrmFI5tRYc6JIwXnWsZ1Y6UxU66u06sDL2doP31bVkC49Q3WcFW_w

Szkło opakowaniowe kolorowe

Parametry jakościowe produkowanego granulatu szkła opakowaniowego kolorowego (mieszanego)

Materiał odpad szklany pochodzący z opakowań szklanych / selektywna zbiórka, rozlewnie
Uziarnienie: w zależności od potrzeb klienta

20 40 mm

10 20 mm

0,5 10 mm

poniżej 0,5 mm

max 5%

min 40%

max 50%

max 5%

Zanieczyszczenia

Metale paramagnetyczne

Metale ferromagnetyczne

Ceramika, porcelana

Tworzywa sztuczne

Ziemia i odpady organiczne

Inne rodzaje szkła

max 5 g/Mg

max 5 g/Mg

max 20 g/Mg

max 200 g/Mg

max 200 g/Mg

max 1%

Zawartość innych kolorów

Biały

Zielony

Brązowy

min 25%

min 65%

max 10%