profil na facebook
ripok_odbior_odpadow_wywoz_smieci
Strona główna / RIPOK / Dabrowa Górnicza / Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

RIXLR9MsSQqbPmUeO-oIKhNxRrl780zJTHUI1fQHK2AVa7UA5fwGw_CM-T9qqyC7nxJbONDpX-U39fNsRogNdw

YmBRd_xpX-Llj-OlVvDGekJMCZv-_LXKSdN2AcVQTkEVa7UA5fwGw_CM-T9qqyC7nxJbONDpX-U39fNsRogNdw

PCb-OAni9g7TmIGQhG7e05Hx-kiUqSGyyyxdffj2J58Va7UA5fwGw_CM-T9qqyC7nxJbONDpX-U39fNsRogNdw

L93pWSVkBb9g5FfZSgkufenS5JPtDcpRqsMAsiG2ej0Va7UA5fwGw_CM-T9qqyC7nxJbONDpX-U39fNsRogNdw

o3ZI8bCZUn-Vdn2QO27c5F8zIq-auYHGpF473l2v72AVa7UA5fwGw_CM-T9qqyC7nxJbONDpX-U39fNsRogNdw

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

We wrześniu 2014, Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK.

W latach 2013 - 2015 zakład był intensywnie rozbudowywany.

Proces ten był podzielony na kilka etapów:

  • Rozbudowa hali przyjęć,
  • unowocześnienie elementów mechanicznej części instalacji,
  • modernizacja istniejącej kompostowni wraz z placami dojrzewania kompostu

Całe przedsięwzięcie było niezwykle kosztowne. Budowa nowej kompostowni, dalsza rozbudowa części mechanicznej zakładu została dofinansowana w formie pożyczki preferencyjnej ze środków NFOŚiGW w wysokości prawie 11 milionów zł z programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami".

Część biologiczna

Nowa cześć biologiczna to betonowe, szczelne bioreaktory umiejscowione w nowej hali. Przetwarzane są w nich odpady zielone jak i frakcja wytworzona ze zmieszanych odpadów komunalnych. Proces jest sterowany automatycznie, a cała instalacja, z zamkniętym obiegiem wody i powietrza spełnia wysokie standardy ochrony środowiska. W tym zakresie zakład spełnia więc nie tylko przepisy krajowe, ale też unijne.

Część mechaniczna

W ramach rozbudowy części mechanicznej zakład zyskał nową kabinę sortowniczą oraz dodatkowy separator metali a w ciągu przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie zainstalowano w pełni automatyczną rozrywarkę do worków.

W części mechanicznej zakładu przetwarzane są dwa główne strumienie odpadów dostarczanych odpadów. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie (zbiórka selektywna). 
Do sortowania każdego z tych dwóch strumieni służą osobne linie sortownicze, które mogą pracować też jako jeden ciąg dzięki układowi przenośników rewersyjnych.

Odpady komunalne zbierane selektywnie segreguje się na linii wyposażonej w rozrywarkę do worków, kabinę sortowniczą oraz separator metali żelaznych.

Na specjalistycznych liniach do przetwarzania odpadów sortuje się między innymi takie surowce jak: papier, tekturę, folię, PET, tetrapcki, metale, opakowania HDPE, plastiki twarde, szkło.

Frakcje balastowe pozostałe po sortowaniu przekazywane są dalej do produkcji paliw alternatywnych.

Organizacja pracy, kolejność sortowania jest tak skorelowana by zmaksymalizować ilość odzyskiwanych surowców.