profil na facebook
ripok_odbior_odpadow_wywoz_smieci
Strona główna / RIPOK / Chorzów / Paliwa alternatywne

RIXLR9MsSQqbPmUeO-oIKhNxRrl780zJTHUI1fQHK2CBq1IrKikHL39Tf_R7Z76sV4AxzmIh5a_PE1W3OyCjDqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

YmBRd_xpX-Llj-OlVvDGekJMCZv-_LXKSdN2AcVQTkGBq1IrKikHL39Tf_R7Z76sV4AxzmIh5a_PE1W3OyCjDqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

PCb-OAni9g7TmIGQhG7e05Hx-kiUqSGyyyxdffj2J5-Bq1IrKikHL39Tf_R7Z76sV4AxzmIh5a_PE1W3OyCjDqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

L93pWSVkBb9g5FfZSgkufenS5JPtDcpRqsMAsiG2ej2Bq1IrKikHL39Tf_R7Z76sV4AxzmIh5a_PE1W3OyCjDqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

o3ZI8bCZUn-Vdn2QO27c5F8zIq-auYHGpF473l2v72CBq1IrKikHL39Tf_R7Z76sV4AxzmIh5a_PE1W3OyCjDqZXvCSomOWlj7fANOuazgSN-x17JyTuxnO2InFnuZhk

Paliwa alternatywne

Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. z Chorzowa od wielu lat jest producentem paliwa zastępczego.

Początki produkcji paliwa zastępczego PTS ALBA sięgają 2004 roku, kiedy to na wytwarzanie paliwa zastępczego przeznaczano głównie odpady przemysłowe.

Obecnie główny strumień odpadów kierowanych do produkcji paliwa zastępczego pochodzi z własnej instalacji RIPOK i stanowi frakcje resztkowe po przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych.

Paliwo zastępcze jako substytut dla naturalnych paliw kopalnych

Zintegrowany proces przetwarzania odpadów prowadzony przez PTS ALBA przyczynia się do poprawy środowiska naturalnego oraz zmniejszenia zużycia paliw naturalnych. Produkcja paliwa zastępczego pozwala realizować zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami krajowymi jaki i przepisami określonym w UE.

Paliwo zastępcze wykorzystywane jest głównie w przemyśle cementowniczym.

Zawarte w odpadach resztkowych po przetworzeniu odpadów komunalnych frakcje o odpowiedniej kaloryczności dla przemysłu cementowniczego jeszcze do niedawna były w Polsce składowane na składowiskach odpadów obecnie są przetworzone zgodnie z przepisami prawa jak i wymaganiami odbiorców a następne wykorzystane do produkcji energii cieplnej głównie w piecach cementowniczych.